Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Några sätt att indela danser i grupper (1 of  3)

 

Några sätt att indela danser i grupper

Danser kan indelas i grupper på flera sätt. Här följer några exempel.
Utifrån hur danserna dansas tekniskt-koreografiskt kan de indelas i:

Gruppdanser: De danser som kräver mer än två dansare för att kunna utföras. T ex kadrilj, square-dans och familjevals.

Pardanser: Danser som kräver att man är två personer som tillsammans utför dansen. Många par kan utföra dansen samtidigt, oberoende av de övriga dansparen.

Solodanser: När en dans kan utföras av en enda person, även om man ofta är två eller flera tillsammans som dansar, t ex shake, disco och halling.

En annan aspekt är om danserna dansas med förflyttning, eller om de försigår på ett ställe, på fläck. Solodanserna utförs vanligen som på stället dans, medan pardanserna har båda varianterna. I gruppdanserna förflyttar sig dansarna i och för sig, men dansen är oftast kvar på sin plats (!). Man kan se det som att de dansande hela tiden återkommer till sina ursprungliga platser i dansformationen.

Man kan också indela danserna efter deras funktion och brukssituationer. Då kan man prata om t ex religiösa danser, bröllopsdanser, tävlingsdanser m m. Men samma dans, t ex vals, kan förekomma i alla dessa sammanhang. När det gäller folklig dans är därför funktion inte ett särskilt intressant indelningssätt, om man utgår från själva danserna.

Olika historiska utgångspunkter har också använts för att indela danserna i grupper. Detta är något lättare än efter funktion eftersom danser (liksom musik) har sina starkaste kopplingar till vissa epoker. Detta sätt att indela för på sitt sätt ihop dans och musik. Om man t ex tar gruppen pardanser, hamnar gammaldanserna som 1800-talets modedanser, medan polskorna hör till 1600-1700-talets danser (och i viss mån till 1800-talets danser). Men man måste komma ihåg, att en epoks danser kan ha dansats både före och efter epoken i fråga, men mindre frekvent och inte som modedanser.

Ytterligare ett sätt att dela in danser är utifrån musikaliska aspekter. En utgångspunkt blir då om taktarten är jämn eller ojämn, dvs tvåtakts och fyrtaktsdanser respektive tretaktsdanser.

 

Några sätt att indela danser i grupper (1 of 3)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats