FOLKMUSIKBOKEN  -  Anna Johnson: Om fäbodarnas musik

Noter  

NOTER

Förkortningar använda i samband med källangivelser:
STM:  Svensk tidskrift för musikforskning
SVA:  Svenskt visarkiv

ULMA:  Dialekt- och folkminnesarkivet, Uppsala

1.

Erik Andersson, Stångviken, Jämtland. SVA BA 564.

2.

Hilda Halvarsson, Tännäs, Härjedalen. SVA BA 620.

3.

K. E. Forsslund, Med Dalälven från källorna till havet. Del 11:1, s. 123.

4.

Om sjömansvisor se bl.a. Bengt R. Jonsson, Kom följ med mig på sjöen ut. Saga och sed 1976 (el. Meddelanden från SVA 38).

5.

Den första samlingen av vallvisor finns publicerad i R. Dybeck, Svenska vallvisor och hornlåtar, med norska artförändringar, Stockholm 1846. Faksimilutgåva 1974.

6.

Dybeck, a.a., s. 19. Dybeck har även hämtat en variant av visan från Atterbom, Poetisk kalender för år 1822.

7.

Elsa Olsson, Särna, Dalarna. SVA BA 618.

8.

Gea Larsson, Idre, Dalarna. SVA BA 619.

9.

Forsslund, a.a., del 11:2, s. 152.

10.

Om fäboddriften i Norge se bl.a. L. Reinton, Saeterbruket i Noreg. Del 1-3. Oslo 1955-196 1.

1l.

Se bl.a. A. Nyman, Den svenska fäboden ålder, uppkomst, utbredning (ur Fäbodar, red. ax, H. Lidman, Kristianstad 1963).

12.

Uppgifter om fäboddriftens organisation och ekonomiska bakgrund ges bl.a. i S. Montelius, Leksands fäbodar, Falun 1975 samt i 0. Veirulf, Fäbodar (ur Malung, ur en sockens historia. Malung 1973, del 2).

13.

Cit. efter C.-A. Moberg, Om vallåtar. STM 1955,s. 22.

14.

Montelius, Leksands fäbodar, s. 8.

15.

Cit. efter G. Ullberg, Bönder, torpare och knektar i det gamla Klövsjö, Uppsala 1933, del 11, s. 828.

16.

Dybeck, a.a., s. IV.

17.

Karin Edvardsson, Transtrand, Dalarna. SVA BA 3069-3071.

18.

Forsslund, a.a., del 11:3, s. 31 f.

19.

Dybeck, a.a., s. VI.

20.

Cit. efter L. Levander, Älvdalskt arbetsliv, Lund 1953, s. 56.

21.

R. Dybeck, Runa 1849.

22.

Forsslund, a.a., del 11:1, s. 120.

23.

Karin Edvardsson, Transtrand, Dalarna. SVA BA 3069-3071.

24.

H. Lidman (red.), Fäbodar, s. 187 (Marta Persson, Ovanåker, Hälsingland).

25.

Lidman, a.a., s. 220 (Margareta Johansson, Laxviken, Jämtland).

26.

Lidman, a.a., s. 190 ff. (Marta Persson, Ovanåker, Hälsingland).

27.

Gösta Edlund, Klövsjö, Jämtland. SVA BA 3025.

28.

Forsslund, a.a., del 11:10, s. 65.

29.

Forsslund, a.a., del II:3, s. 33.

30.

R. Dybeck, Runa, juli-häftet 1844, s. 68.

31.

Olambritt Anna Persson, Malung, Dalarna. SVA BA 897.

32.

Karin Edvardsson, Transtrand, Dalarna. SVA BA 3069-3071.

33.

R. Dybeck, Runa, 1849, s. 44 f.

34.

Malungs kyrkoarkiv, Tabellverket för år 176 1. Cit. efter Malung. Ur en sockens historia, del ll,s. 233.

35.

Montelius, a.a., s. 81.

36.

Levander, a.a., s. 78.

37.

Montelius, a.a., s. 231.

38.

Cit. efter Moberg, a.a., s. 57.

39.

Cit. efter Forsslund, a.a., del II:3, s. 33.

40.

Dybeck, Svenska vallvisor ..., s. 4.

41.

Forsslund, a.a., del II:3, s. 34.

42.

N. Andersson, Svenska låtar, Dalarna IV, s. 62 f.

43.

N. Andersson, a.a., Dalarna I, s. 172.

44.

Cit. efter Montelius, a.a., s. 87.

45.

Forsslund, a.a., del 11:2, s. 174 f.

46.

Citatet är ett sammandrag ur Knekt Lydia Eriksson, Om Sela och mera, Malung 1971, s. 11 ff.

47.

ULMA 5656. Cit. efter Moberg, a.a., s. 28.

48.

Dybeck, a.a., s. VII.

49.

Karin Hedmark, Ljungdalen, Härjedalen. SVA BA 603.

50.

Cit. efter Dybeck, Runa, 1865, s. 7.

51.

Edvin Larsson, Transtrand, Dalarna. SVA BA 344.

52.

Bälter Selma Hansback, Älvdalen, Dalarna. SVA BA 357.

53.

ULMA 13679. Cit. efter Moberg, a.a., s. 67.

54.

Gölin Morlind, Klövsjö, Jämtland. SVA BA 3035.

55.

Se utförligare om dessa processer i art. Fäbodmusik i förvandling. STM 1978:2, s. 5ff

56.

Dybeck, Runa, 1849, s. 42.

57.

Dybeck, Runa, december-häftet 1844, s. 127.

Noter  

Anna Johnson: Om fäbodarnas musik
Överblick, Folkmusikboken

Svenskt visarkivs webbplats