FOLKMUSIKBOKEN  -  Anna Johnson: Om fäbodarnas musik

Litteratur    

LITTERATUR

Bland viktigare översiktsarbeten (med bibliografier) över fäboddriften i Sverige kan nämnas:

Fäbodar. Red. Hans Lidman. (Utg. i samarbete med Nordiska museet och FäbodkommittÚn.) Kristianstad 1963.

Nordiskt fäbodväsen. Red. Göran Rosander. Nordiska museet. Stockholm 1977.

Montelius, Sigvard, Fäbodväsendet i övre Dalarna. Stockholm 1977.

Montelius, Sigvard, Leksands fäbodar. Leksands sockenbeskrivning, del VII. Falun 1975.

Specialstudierna kring fäbodarnas musik är få. Utförliga forskningsöversikter och bibliografier finns i nedan nämnda arbeten.

Moberg, Carl-Allan, Om vallåtar. En studie i de svenska fäbodarnas musikaliska organisation. STM 1955.

Moberg, Carl-Allan, Om vallåtar II. Musikaliska strukturproblem. STM 1959.

Norlind, Tobias, Bilder ur Svenska musikens historia från äldsta tid till medeltidens slut. Stockholm 1947.

Johnson, Anna, Svenska locklåtar i nutidstradition. Studier över storform och funktion. Stencil, Uppsala universitet, 1972.

Fäbodmusik i förvandling. Rapport från en exkursion sommaren 1977 av A. Johnson, M. Ramsten, A.-M. Beckman, C. af Geijerstam, T. Ivarsson och I. Stenman. STM 1978:2 (el. Meddelande från SVA 42).

Bibliografiska uppgifter om fäbodarnas instrumentalmusik lämnas i kap. "Om folkliga musikinstrument".

Litteratur    

Anna Johnson: Om fäbodarnas musik
Överblick, Folkmusikboken

Svenskt visarkivs webbplats