FOLKMUSIKBOKEN  -  Birgit Kjellström: Om folkliga instrument

Gitarr   

Gitarr

Gitarren hörde i än högre grad än cittran till den andliga sångutövningen i familjekretsen och vid andakter inom de nya religiösa samfunden. Sångerna hade följt med väckelserörelsen från Tyskland, England och Amerika. De hade lättfattliga melodier i okomplicerad durharmonik, och med rättframt ackompanjemang av två-tre ackord framfördes det glada frälsningsbudet i trosvissa texter om Jesu tröst och hugsvalelse. Liksom cittran hänfördes gitarren gärna till kvinnornas musicerande:

"Fiol, klarinett, flöjt och dragspel var passande instrument för en man - men inte att sette å klonke på en gitarr." (Värmland, Millesvik. NMEU 6455.)

Gitarr   

Birgit Kjellström: Om folkliga instrument
Överblick, Folkmusikboken

Svenskt visarkivs webbplats