FOLKMUSIKBOKEN  -  Birgit Kjellström: Om folkliga instrument

Cittra   

Cittra

Bild 18. Sigrid Halvarsson, Brunskog, spelar ackordcittra. Foto: Nordiska museet.

Ett sentida stränginstrument är den industritillverkade ackordcittran, som började vinna terräng i slutet av 1800-talet - kanske på hummelns bekostnad. Den har uteslutande ackordsträngar, ordnade i grupper och stämda i de vanligaste tonarternas treklanger. Att spela cittra ansågs inte riktigt manligt, det hörde mera hemma i kvinnornas musiksfär som ett frejdigt ackompanjemang till skillingtrycksvisor och andliga sånger. Men småningom började cittran också ta plats bland fioler och dragspel vid danstillställningar då förstås med manliga utövare.

Cittra   

Birgit Kjellström: Om folkliga instrument
Överblick, Folkmusikboken

Svenskt visarkivs webbplats