FOLKMUSIKBOKEN  -  Jan Ling: Om folkmusikens historia och ideologi

Noter 

Noter

1. Citerad efter T. Norlind, Musiker och lekare under medeltiden i Sverige (STM 1940 ärg. 22 s. 31).
2. Citerad efter K.-I. Hildeman, Politiska visor från Sveriges senmedeltid, Uppsala 1950, s. 280.
3. Citerad efter R. Hall, Kyrkliga och kulturella interiörer från storhetstidens uppryckningsarbete. Utdrag ur Joh. Rudbeckii domkapitels- och visitationsprotokoller 1619-1628 (Kyrkohistorisk årsskrift 1915 B s. 353).
4. Citerad efter J. Ling, Nyckelharpan, Sthlm 1967, s. 205.
5. Citerad efter B. R. Jonsson, Svensk balladtradition 1, Sthlm 1967, s. 75.
6. Citerad efter Ling, a.a., s. 206.
7. Citerad efter Ling, a.a., s. 206.
8. Citerad efter Ling, a.a., s. 210.
9. C. Envallsson, Svenskt musikaliskt lexikon, Sthlm 1802, s. 215 f.
10. Citerad efter E. G. Geijer och A. A. Afzelius. Svenska folkvisor, ny betydligt tillökad upplaga utgifven af R. Bergström och L. Höijer, del III Musik, Sthlm 1880 s. IX.
11. E. Dal. Nordisk folkeviseforskning siden 1800, Khvn 1956, s. 134.
12. Kommentar till visa nr 177.
13. Citerad efter J. Ling, Levin Christian Wiedes vissamling, En studie i 1800-talets folkliga vissång, Uppsala 1965, s. 112.
14. A. A. Afzelius, Afsked af swenska folksharpan. Med bidrag till svenska folksångernas historia, Sthlm 1848, bilaga.
15. Citerad efter Traditioner av Svenska Folkdansar, facsimileutgåva med efterskrift av Bengt R. Jonsson, 1972, s. 89.
16. C. Mangård, Richard Dybeck, Folksångens skald, Sthlm 1937, s. 103.
17. Mangård, a.a., s. 107 f.
18. Mangård, a.a., s. 108.
19. Se vidare Staffan Björck, Heidenstam och sekelskiftets Sverige, Sthlm 1946, s. 149 ff.
20. Se vidare A. Helmer, Svensk solosång 1850-1890, Uppsala 1972, 1. En genrehistorisk studie, kap. 7, konstmusikalisk folkton, s. 126 ff.
21. A. Mankell, Musikens historia ... Örebro 1864, del 2, s. 324.
22. Mankell, a.a., s. 216 f.
23. Svensk musiktidning 1895, artikeln Folkets sång.
24. Erik Axel Karlfeldts Dikter, Sthlm 1953, s. 204 "En hornlåt". Jfr hur dikten använts av Otto Andersson i Spel opp I spelemänner. Nils Andersson och den svenska spelmansrörelsen, Sthlm 1958, s. 15.
25. Gustaf Frödings Dikter, Sthlm 1957, s. 26.
26. G. Fröding, Fredrek på Rannsätt (Ord och bild, 1897).

27.

Otto Andersson, a.a. 1958, s. 43.

28.

Otto Andersson, a.a. 1958, s. 149.

29. Referat från Östgötaspelmännens stämma vid Sturefors, Hembygden 1927, nr 5 s. 10 ff.
30. Artikeln om Jazzkulturen i Jämtlands tidning, här citerad efter Hembygden 1927, nr 2 s. 11.
31. Hembygden 1927, nr 9 s. 15.
32. Folkdansringen 1921 nr 12 s. 21. Ur artikel av Karl Sporr. Se även artiklar i Folkdansringen 1921 nr 10 och Hembygden 1926 nr 11-12, 1928 nr 1, 1941 nr 8, 1945 nr 1 och 2 m.fl.
33. Hembygden 1938 nr 1 s. 14.
34. Hembygden 1940 nr 7 s. 103.
35. Hembygden 1950 nr 1 s. 11.
36. Hembygden 1947 nr 4 s. 61.
37. Folkdansringen 1922 nr 3 s. 6.
38. Hembygden 1925 nr 10 s. 4 och 1935 nr 11 s. 166.
39. Hembygden 1926 nr 7 s. 13.
40. Hembygden 1924 nr 4 s. 53.
41. Folkdansringen 1922 nr 8-9 s. 7.
42. Hembygden 1929 nr 11-12, s. 15-16.
43. Hembygden 1948 nr 6-7 s. 101.
44. Hembygden 1948 nr 4 s. 53.
45. Hembygden 1927 nr 7-8 s. 13 och nr 9 s. 3.
46. Hembygden 1933 nr 8 s. 5.

47.

Hembygden 1930 augusti-september s. 16 f.

48. Hembygden mars 1933 s. 3.
49. Hembygden 1936 nr 8 s. 115.
50. Hembygden 1936 nr 12 s. 15.
51. Se J. Ling, Hjort Anders' Trettondagsmarsch i stilistisk och ideologisk förändring, Nutida musik 2, 1977-78, s. 50-60.
52. Hembygden 1931 april s. 10.
53. Hembygden 1929 nr 2 s. 9.
54. Hembygden 1933 januari s. 5.

55.

Hembygden 1933 augusti s. 9.

56. Hembygden 1935, nr 10 s. 155.
57. Hembygden 1930 mars s. 9.
58. Hembygden 1930 april s. 16.
59. Hembygden 1930 april s. 17.
60. Arnberg, Matts, Inspelningar i folkmusikens tjänst. (Om visor och låtar, Studier tillägnade Sven Salen 7 november 1960, Stockholm 1960, s. 32 och 33.) Se även Märta Ramsten, Sveriges Radio, Matts Arnberg och folkmusiken. Ett stycke folkmusikhistoria i modern tid. Fataburen 1979, s. 127-158.
61. Röster i Radio 49/51.
62. Se t.ex. C.-A. Moberg, Från kämpevisa till locklåt (STM 1951, s. 36 f.)
63. Hembygden 1957 nr 5-6 s. 77.
64. Hembygden 1954 nr 4 s. 69.
65. Hembygden 1957 nr 4 s. 61.
66. Moberg, Om vallåtar II. Musikaliska strukturproblem (STM 1959, s. 56).

67.

Emsheimer, Ernst-Stockmann, Erich, Vorbemerkungen zu einem Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente (Acta Musicologica XXXII:47-50).

68. Ling, Jan, "O tysta ensamhet" från känslosam stil till hembygdsnostalgi, SUMLEN 1978, s. 40-58.
69. Se debatten mellan Krister Malm och Bengt. R. Jonsson i Tonfallet nr 15 och 18, 1976.

Noter 

Jan Ling: Om folkmusikens historia och ideologi

Överblick, Folkmusikboken

Svenskt visarkivs webbplats