Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Kadrilj (1 of  2)

 

Kadrilj

Historik
Kadriljens härkomst anges oftast till Paris salonger och franska kungahovet under 1600-talets slut. Namnet kommer från franskans quadrille – fyrkant. Idéerna till detta sätt att dansa kom från engelskorna – country dances i England. När dessa danser blev populära i Paris salonger byggdes de på med flera dansare och nya turer. Mycket tyder på att kadriljerna först anammades på slott och herrgårdar även i Sverige, men sedan blev det en vanlig dansform bland stora delar av befolkningen under 1800-talet.

Namnformer
Kadrilj
(Francäs)
(Menuett)
Kontradans
  Musiken
Vanligaste taktarten är 2/4 (nästan som gånglåtar), men även 3/8, 6/8 och 4/4 förekommer. Jämnt, lugnt tempo.
     
Dansen   A
Kadrilj är en dans för många par – minst 4 par men gärna 50! Ett jämnt antal par är enda kravet. Vanligast är fyrkantsuppställning, så att man har ett annat par mitt emot sig:
Uppställningar på linjer, antingen med ett annat par eller med egen partner mitt emot, förekommer också.
  B   OI OI OI OI   B
  I         O
  O         I
  I         O
  O         I
  I         O
  O         I
    IO IO IO IO  
  A
 
Uppställningar på linjer, antingen med ett annat par eller med egen partner mitt emot, förekommer också.   OI OI OI OI OI OI OI OI
  IO IO IO IO IO IO IO IO
                 
  I I I I I I I I
  O O O O O O O O

I de flesta varianterna används gångsteg hela tiden. Man varierar turerna i stället, precis som hos de flesta gruppdanser (jmf t ex med engelskorna). Därför blir stegschemat enkelt:
Ställ er på fyrkant innan ni börjar, och återgå alltid till er egen plats i fyrkanten efter varje tur! Prova följande schema:
1. Alla på ring medurs (4 takter)
Alla på ring moturs (4 takter)
2. Sida A går mot varandra, hälsar och går tillbaka (4 takter)
Sida B upprepar samma sak (4 takter)
3. Sida A går till mitten, backar tillbaka till startpunkten (4 takter), går sedan hela vägen över och byter plats med den som stod (står!) mitt emot (4 takter). Upprepa allt detta och stanna på startplatsen (8 takter).
Sida B upprepar ovanstående (4 + 4 + 8 takter).
4. Sida A: flickorna går över till motsatt sida (4 takter), hälsar på varandra när de möts, och likadant tillbaka hem igen (4 takter).
Sida B: upprepa ovanstående.
5. Alla tar sin partner och dansar om på stället (8 takter).
6. Samma som 1.
Detta är en grundvariant med de 5 vanligaste motiven. Momenten 2, 3, 4 och 5 brukar upprepas som ett slags refräng, medan moment 1 (och 6) varieras, och då kan liknas vid verserna. Använd de här momenten som byggstenar och skapa er egen kadrilj!

 

Kadrilj (1 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats